0313 479 617 info@waagdoesburg.nl

Geschiedenis de Waag Doesburg

Geschiedenis

Doesburg is een ”drielandenpunt”, gelegen op de grenzen van de Achterhoek, Veluwe en Liemers. De stad is gelegen aan de rivieren IJssel en Oude IJssel en manifesteert zich als zodanig eveneens als stad aan het water. Doesburg geniet grote bekendheid door haar gerestaureerde binnenstad. Het middeleeuwse stratenpatroon is nog volledig in tact. Al in 1237 verwierf Doesburg stadsrechten, 60 jaar eerder dan Amsterdam.

Doesburg heeft sinds verscheidene eeuwen koophandel gehad. Dit als gevolg van het feit dat zij zich in 1447 aansloot bij de Hanze. Dit verbond diende ter bescherming van de steden tegen de vele roverijen die er plaats vonden.

Handelaren moesten over de inkomende goederen belasting betalen aan de stad Doesburg. In die tijd gebeurde dit op basis van het gewicht. Vandaar dat er behoefte ontstond aan een plaats waar de goederen gewogen konden worden. In 1478 is De Waag van Doesburg dan ook in gebruik genomen.

De pachter van De Waag had tevens het monopolie op de verkoop van vreemde bieren in de stad. Zeker in die tijd – we spreken over de 15e eeuw – was bier de volksdrank; water bevatte immers te veel ziektekiemen.

Zo is De Waag ontstaan als combinatie van waaggebouw en stadsbierhuys. Arbeiders kregen er een gedeelte van hun loon uitbetaald in bier, kooplieden sloten er contracten af en studenten zongen er hun drinkliederen onder het genot van een kruik bier.

De Waag is op deze manier geworden tot de centrale ontmoetingsplaats van Doesburg. Dit is eigenlijk door de eeuwen heen nooit wezenlijk veranderd. Gedurende de laatste vijf eeuwen heeft het pand uitsluitend een gastvrije bestemming gehad als herberg, café en restaurant. De Waag is daarmee de oudste horecagelegenheid van Nederland. Om deze reden wordt De Waag dan ook vermeld in het Guiness Book of Records.

De Waag bord
De Waag bij nacht
De Waag biertap
De Waag cafe
De Waag Hooge Zaal
De Waag openhaard